The Washington Post   | Washington D.C.

Veel Nederlanders denken dat de gevolgen van een no deal-brexit wel mee zullen vallen. The Washington Post legt helder uit waarom dat niet het geval is.

Het Westland, een door kanalen doorsneden gebied bij Rotterdam, functioneert in veel opzichten als de achtertuin van Engeland. Hier staan vele vierkante kilometers aan kassen, waar tulpen, tomaten en andere supermarktartikelen worden gekweekt. De rijke oogst wordt vervoerd naar pakhuizen, waar alles wordt uitgesorteerd onder bordjes met de bestemmingen, Sheffield of Gateshead bijvoorbeeld. Daarna gaat alles in vrachtwagens snel naar de veerboten, die de goederen naar de overkant van de Noordzee vervoeren.

Dankzij dat nauwkeurig afgestemde ecosysteem en de vrijhandelszone van de EU kunnen Britse winkels verse 
producten die ze ’s morgens vroeg 
hebben besteld aan het einde van de dag al in de winkel hebben.

Maar met een harde brexit dreigt het een chaos te worden: kilometerslange files van vrachtwagens, bedorven groenten en economische schade voor iedereen. Nederland – Engelands belangrijkste handelspartner op het Europese vasteland – behoort tot de landen die zich het best hebben voorbereid op het scenario dat de Engelsen 29 maart zonder deal de EU verlaten. Maar de autoriteiten vrezen dat ondanks alle inspanningen chaos niet te voorkomen is.

‘Iedereen is ervan doordrongen dat 
er iets gaat gebeuren,’ zegt Mark Dijk, manager External Affairs van de haven van Rotterdam, waar vandaan iedere week bijna 1 miljoen ton aan goederen van en naar Engeland worden verscheept. Al meer dan een jaar concentreert de haven zich op noodplannen. Engelands eigen pogingen om het 
vertrek in goede banen te leiden ‘zijn zo chaotisch dat men zich moeilijk kan voorstellen dat er geen no deal-brexit komt’, aldus Dijk.

Er was nooit behoefte aan een parkeerplaats voor vrachtwagens die niet rechtstreeks de ferry op konden