The Guardian  | Londen

Moed en overtuiging zijn misschien niet genoeg voor de klimaatspijbelaars, zegt George Monbiot. Volgens de Britse activist zijn de kinderen onze beste redding, maar dan moeten we ze wel helpen.

Deze keer moet het lukken. De klimaatspijbelcampagne is onze beste (en mogelijk laatste) kans om een ramp te voorkomen. Bovendien kan de impact op jongeren zelf funest zijn als hun betrokkenheid en hoop al zo vroeg in hun leven de grond in worden geboord.

Om deze beweging te helpen triomferen moeten we ons afvragen waarom andere zijn mislukt. We moeten ons bijvoorbeeld afvragen waarom Occupy, ondanks de energieke inzet en opoffering van zovelen, verzandde toen de gehekelde instituties intact bleven. We moeten ons afvragen waarom de bewegingen die eind vorige en begin deze eeuw streden voor rechtvaardigheid, de wereld niet hebben veranderd, ondanks de moed en vastbeslotenheid van het grote aantal deelnemers.

Wie getuige is geweest van deze teleurstellingen heeft mijns inziens de pijnlijke plicht er zo eerlijk mogelijk over te zijn, zodat de fouten niet worden herhaald. Veel van wat ik hier voorstel, is controversieel, en ik kan niet beloven dat ik het bij het rechte eind heb. Dus mijn eerste advies is: luister niet naar mij.

Greta Thunberg (16) arriveert in Davos voor de jaarlijkse meeting van het World Economic Forum, 23 januari 2019. – 
© Valentin Flauraud/Keystone via AP