360 | Amsterdam

Vanaf het voorjaar van 2016 bereisde de Noorse fotograaf Espen Rasmussen (1976) een jaar lang Europa en het oosten van de VS, op zoek naar ‘nationalisten, fascisten, christenfundamentalisten, neonazi’s en haters van de islam’ – en naar hun drijfveren en de oorzaak van hun gevoelens van afkeer of haat jegens vreemdelingen.

De rechts-extremistische Inna Bunina (27) heeft 20.000 volgers op Instagram. Het gros van de 500 foto’s op haar profiel is gemaakt door een professionele fotograaf. Bunina’s gebruikersnaam bevat het nummer 88 (een verwijzing naar ‘Heil Hitler’). (

‘Extreemrechts’ is geen eenduidige groep, 
volgens fotograaf Espen Rasmussen. 
Sommigen hebben persoonlijke grieven 
die hun haatgevoelens wekken, anderen worden gedreven door samenzweringstheorieën die ze op internet oppikken. Enkelen van hen menen dat zij ‘hun strijd’ met politieke middelen zullen winnen, maar velen zien geen andere uitweg dan geweld en burgeroorlog. Gemeenschappelijk is hun overtuiging dat zij handelen uit liefde voor [eigen] volk en 
vaderland. En allemaal noemen ze zich “patriotten”.’

Rasmussen werd aangezet tot zijn fotografische zoektocht nadat hij in 2015 maandenlang een groep jonge vluchtelingen uit Syrië had gevolgd op hun tocht van de Turks-Syrische grens naar Duitsland. ‘
In het begin stelden Europeanen zich open voor het lot van de vluchtelingen en heetten ze hen welkom; ik hoorde politici praten over de manier waarop hun hulp zou kunnen of moeten worden geboden. Maar allengs veranderde de houding in veel landen, vooral in Oost-Europa. Er werden hekken neergezet, vluchtelingen werd de toegang geweigerd. Er verscheen politie aan de grenzen, er werden vluchtelingen gearresteerd. Er werd niet langer gepraat over hulp; de bevolking en de politici vroegen zich af hoe ze de stroom vluchtelingen konden stoppen.’