The Daily Telegraph | 360

Emmanuel Macron heeft beloofd de 850 jaar oude, verwoeste Notre-Dame ‘nog mooier’ te zullen herbouwen. The Daily Telegraph vraagt zich af of het origineel gerespecteerd moet worden, of dat het gebouw aan onze tijd moet worden aangepast.

JA

Maar weinig mensen zullen de verschrikkelijke brand die de Notre-Dame heeft verwoest niet met ontzetting hebben gadegeslagen. Hoe funest deze gebeurtenis ook is, laten we erkennen dat ze ons Britten een adempauze verschaft in onze nationale malaise. Velen van ons hebben waarschijnlijk een ogenblik met ontroering gedacht aan onze eigen monumenten die onze nationale of regionale identiteit belichamen, en hebben gewenst dat die zo’n tragedie bespaard zal blijven.

De Fransen staan voor de immense taak het gebouw te stabiliseren en de restauratie op touw te zetten. In de loop van dit proces zullen er onvermijdelijk stemmen opgaan om een nieuwe, eigentijdse overkapping te bouwen en het idee van een identieke reproductie te verwerpen. Een dappere en inventieve architect zal waarschijnlijk een glazen dak voorstellen dat is voorzien van een observatieplatform om de miljoenen toeristen te ontvangen die de Notre-Dame elk jaar komen bezoeken. Een andere zal vermoedelijk een glinsterende aluminium torenspits voorstellen om de houten en loden spits uit de negentiende eeuw te vervangen. Frankrijk kent tenslotte al een van de stoutmoedigste modernistische interventies op een historische plek, de beroemde piramide van I.M. Pei bij het Louvre.

Een dappere en inventieve architect zal waarschijnlijk een glazen dak voorstellen dat is voorzien van een observatieplatform om de miljoenen toeristen te ontvangen die de Notre-Dame elk jaar komen bezoeken.