Frankfurter Allgemeine Zeitung | Frankfurt

We hebben de jonge generatie in de steek gelaten. Er is eenrevolutie nodig die ons van het internet bevrijdt. En we moeten onze vrijheid verdedigen. Een gesprek met Zadie Smith.

FAZ: In uw nieuwe essaybundel Feel Free stelt u dat we zonder sociale media veel vrijer zouden zijn. Waarom?

ZS: Ze slurpen onze tijd en eisen onze energie op;
ze worden gestuurd door een bedrijfsleven dat het gemunt heeft op onze aandacht. Als ik in het dagelijks leven mensen observeer, vooral jongeren, die voortdurend met hun telefoon in de weer zijn, kom ik steeds weer tot de conclusie dat de sociale media tijd, creativiteit en energie absorberen. Terwijl mensen in werkelijkheid zo creatief kunnen zijn.

Zoekt niet iedere generatie nieuwe en eigen manieren om te communiceren?

Het gaat niet alleen om communicatie, door sociale media ontstaat een soort fictief beeld van de wereld dat is opgebouwd uit zelfpresentatie en zogenaamde berichten die voortdurend gelezen en gedeeld moeten worden, becommentarieerd en opnieuw gedeeld. Dat is een enorme afleiding van het eigenlijke leven, het leven waarin je werkelijk iets zou kunnen doen.