Harper’s   | New York 

Kevin Baker blikt terug op de New Deal als antwoord op de Grote Depressie in Amerika. We hebben nu, volgens hem, hetzelfde punt bereikt. Dus waarom niet leren van de oude deal om de opwarming van de aarde terug te dringen?

De rivier ‘stroomt op de kaart omhoog’, zeiden ze vroeger, eerst een stukje naar het zuiden, dan naar het westen en dan naar het noorden, door enkele van de groenste en mooiste landschappen van Amerika. Hij heet de Tennessee, maar hij bevloeit ruim honderdduizend vierkante kilometer land in zeven staten, van de Blue Ridge Mountains tot Alabama en van Mississippi tot de Ohio River.

Vóór de jaren dertig van de vorige eeuw kon hij vrijelijk zijn gang gaan en elk voorjaar dreigden overstromingen de nederige boerderijen en huizen langs de oevers weg te spoelen. Er waren nauwelijks bevaarbare stukken van enige lengte vanwege de vele wilde stroomversnellingen, de Muscle Shoals. Zij gaven de rivier een verval van 50 meter over 50 kilometer en daarin school het ongebruikte potentieel van de Tennessee: de kans om veel stroom op te wekken met de kracht van het water.

Maar de zes miljoen mensen die in 1933 in de Tennessee Valley woonden, hadden weinig kracht, fysiek noch politiek. In een tijd dat zo’n 70 procent van de Amerikanen het licht kon aandoen via een schakelaar, had maar 10 procent van de plattelandsgezinnen in de Verenigde Staten elektriciteit – en een kwart van de bevolking leefde nog op boerderijen of in boerengemeenschappen. Het was niet de moeite waard om stroom naar de boerderijen te brengen, beweerden particuliere bedrijven. Die lagen te verspreid en waren te arm – en de boeren in de Tennessee Valley behoorden tot de armsten van het land.

De regio was al sinds het eind van de Burgeroorlog in verval en raakte steeds verder achterop bij de snel industrialiserende rest van het land. De boeren verbouwden er katoen of maïs, jaar na jaar dezelfde gewassen, waardoor de grond zijn vruchtbaarheid verloor. Dus kochten ze meer en meer kunstmest op krediet en raakten steeds dieper in de schulden, zodat ze zich de moderne landbouwmachines die het boeren-leven elders in het land radicaal veranderden, niet konden veroorloven.

Boeren in de regio werden overgehaald om gewassen af te wisselen en nieuwe landbouwwerktuigen en technieken te gebruiken. Texas, 1938. – © Dorothea Lange.