Frontier Myanmar  | Rangoon

Het is op geen enkele kaart te vinden. Toch viert de Wa-enclave hun dertig jaar geleden met geweld verworven ‘autonomie’. Een zeldzaam bezoek aan het staatje toont een sterke Chinese aanwezigheid.

Als we Panghshang naderen, de hoofdstad van de autonome Wa-enclave die wordt verdedigd door de sterkste gewapende groepering van Myanmar, verschijnt er een bericht in het Engels op onze mobieltjes: ‘Welcome to China’. Na ons vertrek uit Lashio in de [Myanmarese] staat Shan krijgen we het bericht even na Tangyan, een stad die nog onder Myanmarese controle staat. Het is het teken dat we zojuist in het gebied zijn gekomen dat wordt bestuurd door de Verenigde Partij van de Staat Wa (UWSP) in het noordwesten van Myanmar, dicht bij de grens met China.

De overgang van het ene gebied naar het andere gaat gepaard met een spectaculaire verbetering van de weg. De hobbelige tweebaansweg verandert in een moderne achtbaansweg. Aan de rand van Panghshang bevindt zich een controlepost waar alle voertuigen worden gereinigd door soldaten in het uniform van het Verenigde Leger van de Staat Wa (UWSA), de gewapende tak van de politieke partij UWSP. De etnische Wa-groepering leeft half in China en half in Myanmar en telt aan Myanmarese kant zo’n achthonderdduizend inwoners en aan Chinese vierhonderdduizend.

Etnische Wa-danseressen gekleed als UWSA-soldaten voeren een traditionele dans op. – © Soe Zeya Tun/Reuters