Mail & Guardian   | Johannesburg

De Afrikaanse filosoof Achille Mbembe pleit voor een drastische intellectuele en culturele heroriëntatie van Zuid-Afrika. Het zou een ‘creatief laboratorium moeten worden waar een nieuwe vorm van menselijkheid en samenwerking wordt uitgetest’.

U woont nu al jaren in Zuid-Afrika. Toen u daar in 2000 naartoe verhuisde was het nog een land vol hoop. Na de afschaffing van de apartheid leek er met het project van de regenboognatie een rooskleurige toekomst aan te breken. Toen was Nelson Mandela er nog, zo’n wijs en ruimhartig man dat alle andere wereldpolitici naast hem kleingeestig overkwamen. U heeft ook wel geschreven over Zuid-Afrika als een creatief laboratorium waar een nieuwe vorm van menselijkheid en samenwerking wordt uitgetest.

Maar nu horen we bijna alleen nog slecht nieuws uit Zuid-Afrika. We horen vooral over crisis en corruptie. Over een falend ANC. Grote onvrede onder de bevolking. Een programma voor landhervorming dat op geweld kan uitdraaien. Blijft u bij uw opvatting over Zuid-Afrika als creatief laboratorium, een land dat andere Afrikaanse regio’s en de rest van de wereld mee kan nemen op het pad naar een menslievendere toekomst?

‘Ja, ik geloof nog steeds in de universele uitstraling van het Zuid-Afrikaanse experiment. De machtsstructuren van ras en blanke overheersing vormen sinds mensenheugenis een funeste maar toch beslissende eigenschap van de moderne wereld. Zuid-Afrika is bij uitstek een plek waar de gigantische schade die dat bij een groot deel van de mensheid aanricht het effectiefst kan worden bestreden.

Zuid-Afrika kan objectief gezien een schoolvoorbeeld worden van ons aller verbondenheid. Maar dan moeten de utopische krachten uit het verleden worden ingezet als basis voor een radicale kritiek op en herschepping van het heden. Dat vereist een drastische intellectuele en culturele heroriëntatie en nieuwe manieren van denken en handelen.