360 | Amsterdam

Elektrische voertuigen, fietsen en zelfrijdende auto’s.

Roet in het eten

De elektrische step, gepresenteerd als een milieuvriendelijk vervoermiddel, kent ook talrijke nadelen.

‘Iedereen die in de Franse hoofdstad rijdt of loopt, wordt geconfronteerd met de “stepmanie”,’ constateert het Zwitserse dagblad Le Temps. Met bijna vijftienduizend elektrische huurstepjes gaat Parijs aan kop van de steden waar dit vervoermiddel dat zienderogen de wereld verovert wordt gebruikt. Dit nieuwe symbool van micromobiliteit wordt momenteel nog niets in de weg gelegd wat regelgeving betreft.

‘Het probleem is niet zozeer de e-step op zich maar het free floating, het feit dat de voertuigen maar overal kunnen worden geparkeerd,’ schrijft de krant. ‘Een onvoorstelbare chaos,’ doet The New York Times er nog een schepje bovenop. Ook de risico’s nemen toe. ‘Het aantal valpartijen is aanzienlijk,’ aldus La Libre Belqique, wat leidt tot ‘hersenletsel, neusbreuken en dwarslaesies’. In Frankrijk, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben zelfs al dodelijke ongelukken plaatsgevonden. En er zijn nog andere nadelen. ‘Het vandalisme is niet van de lucht,’ aldus de Belgische krant, die melding maakt van een groot aantal ‘opzettelijke vernielingen’.

Maar er is ook een ecologische paradox: ‘Je moet de accu opladen, wat energie kost. De vrachtautootjes die de huurstepjes her en der verzamelen, zijn vervuilend. De fabricage van lithiumbatterijen is belastend voor het milieu.’ Bovendien, aldus Le Temps, ‘is het niet de Heilige Geest die de stepjes oplaadt, maar komen daar mensenhanden aan te pas’. Het Zwitserse dagblad rept zelfs van het ‘proletariaat van de e-step’.

Dit alles illustreert het gebrek aan een wettelijk kader. De verhuurbedrijven volgen de ‘strategie van het voldongen feit’, analyseert The Guardian. ‘In Santa Monica in Californië werd de e-step in september 2017 geïntroduceerd, zonder dat het stadsbestuur erop was voorbereid. In Parijs zullen de komende maanden diverse regels worden ingevoerd, zoals boetes bij hinderlijk parkeren of het rijden op trottoirs, een jaarlijkse heffing voor verhuurders en een gedragscode. Maar ook zullen er speciale parkeerplaatsen komen en een sociaal kader voor de werknemers in de sector.

Brazilië: Beter nadenken over de stad

Ook Brazilië blijft de razendsnelle groei van elektrische huurstepjes niet bespaard. Die hebben met name de straten van São Paulo in hoog tempo veroverd.

Milton Acher van verhuurbedrijf Grow zegt in een interview met het dagblad Folha de São Paulo dat de belangstelling voor elektrische huursteps in de financiële hoofdstad van Brazilië het grootst is van alle zeven Zuid-Amerikaanse landen waar Grow actief is. Ze bieden ‘een vervoersoplossing’ voor de ‘korte afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde ov-voorziening’, aldus de krant uit São Paulo. Maar deze nieuwe vormen van vervoer ‘hebben de stedelijke mobiliteit veranderd’ en zijn ‘een bron van conflicten’ in de steden die niet zijn voorbereid op ‘nieuwe eisen aan de publieke ruimte’, aldus Folha.

Naar aanleiding van klachten, zoals parkeeroverlast, het rijden op trottoirs en veelvuldige ongelukken, heeft het gemeentebestuur het gebruik aan regels onderworpen. Volgens een mobiliteitsdeskundige die door de krant werd geïnterviewd, weerspiegelen de discussies over deze nieuwe vervoermiddelen alleen maar ‘dat er naar nieuwe opties wordt gezocht die de auto niet privilegiëren’. Volgens hem ‘zorgen deze nieuwe technologieën ervoor dat steden zich gaan afvragen hoe de stedelijke ruimte toegankelijker kan worden gemaakt’.