360 | Amsterdam

Actuele gebeurtenissen wereldwijd, in woord, beeld en citaat.

Juan Carlos Izpisúa Belmonte (rechts) © HH

MONDIAAL | Spaanse bioloog creëert chimaera’s

Volgens het Spaanse dagblad El País heeft de Spaanse bioloog Juan Carlos Izpisúa Belmonte een controversiële primeur. Izpisúa, die een laboratorium in het Californische Salk Institute runt, heeft met steun van de Universiteit van Murcia in China embryo’s gecreëerd die deels mens en deels aap zijn, door aan apenembryo’s menselijke cellen toe te voegen. De embryo’s worden chimaera’s genoemd, het Latijnse woord voor fabeldieren. De onderzoekers hopen dieren met organen van menselijke cellen te kunnen fabriceren, zoals een nier of een lever, die kunnen worden gebruikt voor transplantatie.

De wetenschappers laten weinig los, omdat ze de publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift afwachten, maar spreken van ‘veelbelovende resultaten’. Over de ethische kant van de zaak zei Izpisúa in 2017: ‘De geschiedenis leert ons keer op keer dat onze ethische en morele waarden veranderen, net als ons dna. Wat gisteren ethisch onaanvaardbaar was, wordt, als het echt een doorbraak betekent, vandaag een essentieel onderdeel van ons leven.’

(El País, Madrid)