360 | Amsterdam

Watergebrek & droogte.

Polen erger dan Soedan?

Polen is droger dan Australië of Soedan. Zo schetst het weekblad Polityka het uitzonderlijke watergebrek van dit jaar.

In Skierniewice, een stad van 50.000 inwoners, moest het stromend water in juni voor enkele dagen worden afgesloten vanwege de droogte.

‘Een van de problemen is dat Polen het laagste aantal hernieuwbare zoetwaterbronnen heeft per inwoner van de EU,’ schrijft Polityka.

Het blad wijst ook op andere factoren zoals ‘een onsamenhangend waterbeleid’, ‘chemische meststoffen en bestrijdingsmiddelen in de landbouw’ en tot slot ‘een industrie die is gebaseerd op het winnen van steenkool’.

©  Unsplash