OjoPúblico  | Lima

Van de 1,4 miljoen toeristen die de oude Inca-stad Machu Picchu in Peru jaarlijks bezoeken hebben de 800 oorspronkelijke bewoners van dat gebied geen enkel profijt. Zelfs de per decreet genomen beslissing dat 10 procent van de entreegelden (57 miljoen dollar) moet worden besteed aan de infrastructuur wordt niet nagekomen.

Op het platteland van Machu Picchu wonen iets meer dan 800 mensen, waarvan 88 procent geen elektriciteit heeft en slechts 17,5 procent door de week over stromend water beschikt, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het Instituto de Estadística e Informática (INEI). Voor de regio vormt het toerisme de belangrijkste bron van inkomsten, maar boerengemeenschappen zoals die van Francisco Silva Uscamayta in Mesada leven van het land.

De gebrekkige toegang tot basisvoorzieningen van de boeren staat in schril contrast met de miljoenen die de streek verdient met het toerisme. Alleen al in 2018 brachten de entreegelden voor de Inca-ruïnes meer dan 189 miljoen sol (57 miljoen dollar) op. Per decreet is in 2010 beslist dat 10 procent van dat bedrag moet worden aangewend voor de aanleg van wegen en andere voorzieningen. Uit een rondgang van OjoPúblico langs de dorpen in de streek is echter gebleken dat de lokale overheid de boerengemeenschappen links heeft laten liggen.

“We moeten ons terrein openstellen voor tenten, maar krijgen geen cent”