The Guardian   | Londen

In Saoedi-Arabië, waar de waterconsumptie twee keer zo hoog ligt als in de rest van de wereld, raken de grondwaterreserves in een zeer hoog tempo uitgeput.

Saoedi-Arabië krijgt maar op twee manieren water: uit de zee en uit diepe aardlagen,’ zegt Ahmed Safar Asmari, die aan het hoofd staat van een van de twee Berain-waterfabrieken in Riyad. ‘Wij zitten in het binnenland, met alleen waterhoudende aardlagen.’

Asmari beweert dat hij zich geen zorgen maakt over de toekomst van de watervoorraad in Saoedi-Arabië, op zich misschien niet zo vreemd voor iemand die zijn brood verdient met de verkoop van water. Uit onderzoek zou zijn gebleken, weet hij, dat er in bepaalde lagen nog genoeg is voor 150 jaar. Maar zijn zelfverzekerde voorspellingen komen niet overeen met de feiten. Een Saoedische grondwaterdeskundige aan de King Faisal-universiteit heeft in 2016 voorspeld dat het koninkrijk nog maar voor dertien jaar grondwaterreserves heeft.

‘De grondwaterbronnen van Saoedi-Arabië raken in zeer hoog tempo uitgeput,’ verklaarde ook de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN al in 2008. Grondwater vormt naar schatting 98 procent van het natuurlijk voorkomende zoetwater in Saoedi-Arabië. ‘Volgens sommige voor-spellingen zullen deze bronnen hooguit nog zo’n 25 jaar meegaan.’

Bouwhausse

Van die urgentie is zo op het oog weinig te merken in Riyad, waar zich een ware bouwhausse voltrekt: gebouwen schieten er als paddenstoelen uit de grond tussen de verzameling wolkenkrabbers die er al staan.

De tientallen jaren inspanningen om de woestijn tot bloei te brengen en de bevolking van de stad te voeden, gaan gepaard met enorme landbouwprojecten waar waterslurpende gewassen zoals tarwe worden verbouwd, op grond die is uitgegeven aan gunstelingen van de koninklijke familie.

Saoedi-Arabië consumeert twee keer zoveel water per persoon als het wereldgemiddelde: 263 liter per hoofd van de bevolking per dag en die hoeveelheid stijgt nog steeds, bij een veranderend klimaat dat de druk op de waterreserves nog groter maakt.

In maart heeft het koninkrijk het Qatrah-programma gelanceerd, bedoeld om de burgers zover te krijgen dat ze hun waterverbruik drastisch beperken. Het doel is om het verbruik terug te brengen tot 200 liter per persoon per dag in 2020 en tot 150 liter in 2030.