The Times   | Londen  and The Telegraph   | Londen  

Een kliniek in Birmingham biedt vrouwen de kans hun vruchtbare periode met decennia te verlengen. Is dat de volgende stap in de seksuele revolutie of moet juist de werkomgeving radicaal veranderen?

JA

Verbazingwekkend nieuws: een kliniek in Birmingham biedt vrouwen de kans om de menopauze wel twintig jaar uit te stellen. Daarvoor wordt via een laparoscopische ingreep een stukje eileider verwijderd, vervolgens ingevroren en dan opnieuw geïmplanteerd wanneer de vrouw de menopauze bereikt, zodat haar hormoonproductie weer op gang komt. Met deze behandeling, zeggen de artsen, kunnen vrouwen nog tot hun 52ste kinderen krijgen.

De behandeling wordt al vijftien jaar toegepast bij jonge kankerpatiëntes, maar als ze ook op deze manier werkt, is dit een enorme doorbraak.

Vrouwen worden gegijzeld door hun biologische klok: een ongelijkheid die alles beïnvloedt, van hun carrière, waarin ze moeten opschieten om een stevige positie te bereiken, tot hun relatie met mannen, waarin het machtsevenwicht verschuift naarmate de vrouw minder keuzevrijheid heeft.

Gelijkheid had in de jaren zestig van de vorige eeuw al een flinke stap vooruitgezet, dankzij de pil, die vrouwen hielp om één aspect van hun tirannieke biologie in eigen hand te nemen. Nu zouden ze nog een aspect kunnen beheersen.

Vrouwen worden gegijzeld door hun biologische klok: een ongelijkheid die alles beïnvloedt