Público  | Lissabon 

Zes redenen waarom populisten in Portugal geen voet aan de grond krijgen.

Het populisme is geen ideologie als alle andere. In tegenstelling tot het liberalisme, het fascisme en het communisme heeft het noch een brede visie op de wereld, noch een complete politieke agenda. Het is een smalle ideologie die niet op zichzelf kan staan en daarom associaties met andere ideologieën aangaat: ter linkerzijde met het socialisme, ter rechterzijde met het nationalisme.

Het richt zich altijd op vraagstukken waartoe sociale kwesties en de politieke conjunctuur aanleiding geven: ongelijkheid en bezuinigingen aan de linkerkant, migratie en vluchtelingen aan de rechterkant, corruptie en euroscepsis aan beide zijden. In alle gevallen is de houding per definitie negatief. Populisten zijn altijd ergens tegen. Ze zijn in de eerste plaats ‘anti’: antibezuinigingen, antimigratie, anticorruptie, anti-Europa. Voeg aan deze kwesties nog het regionalisme toe en het beeld van de populistische ‘zaak’ is compleet.

Maar om geloofwaardig te zijn heeft deze ‘zaak’ actuele objectieve omstandigheden nodig. En die zijn er in Portugal eigenlijk niet.

© Unsplash