Stuff  | Wellington

Eilandbewoners in de Stille Oceaan passen zich liever aan aan klimaatverandering dan ‘vluchteling’ te worden – een term die toch al niet erg op hen van toepassing is.

Het huis van Josephine Lagi wordt langzaamaan verzwolgen door de zee. Haar familie woont al generaties lang op de Salomonseilanden; lijdzaam moeten ze toezien hoe hun eiland ten prooi valt aan de grillen van een veranderend klimaat. De stijgende zeespiegel berooft hen van hun stranden en bedreigt hun traditionele manier van leven.

Alles wordt slechter, maar ze passen zich aan. Lagi en haar familie behoren tot de vele eilandbewoners van de Stille Oceaan die proberen de gevolgen van de klimaatverandering te beperken en zich aan te passen. Dat doen ze liever dan vluchten. Ze bouwen zeeweringen om de stijgende zeespiegel het hoofd te bieden. Ze zullen het kleine eiland dat hun thuis is alleen verlaten als het niet anders kan.

‘Dit was al de geboorteplaats van onze voorouders, vele generaties geleden. Daarom zou weggaan voor ons enorm zwaar zijn,’ zegt Lagi. Ze vertelt dat haar ouders aan de lopende band bedreigende veranderingen het hoofd hebben moeten bieden. Maar sinds ze voor haar studie naar Wellington is verhuisd, herkent ze het landschap dat ze elk jaar bij thuiskomst aantreft niet meer terug. Het staat in schril contrast met haar jeugdherinneringen. ‘Toen ik klein was, had de kustlijn een heel andere structuur dan nu.’

Volgens het VN-vluchtelingenverdrag ben je pas ‘vluchteling’ als je hebt blootgestaan aan vervolging