360 | Amsterdam

Activisme en aanpassing.

Kwetsbaar Singapore

Zich aanpassen aan de klimaatverandering is ‘een kwestie van leven of dood’ voor Singapore, zo verklaarde de eerste minister van de stadstaat twee weken geleden. In de komende jaren zal het buitengewoon rijke Singapore de volle laag krijgen van zowel de stijgende zeespiegel als heftige klimatologische veranderingen, benadrukt The Straits Times. Meer dan 60 miljard euro wordt er in de komende honderd jaar geïnvesteerd, vooral in pompen en dijken. Nieuwe bouwnormen zullen van kracht worden en de koolstofbelasting, nu vastgesteld op 3,29 euro per ton uitstoot, zal fors worden verhoogd.

De klimaattop van de VN

De top

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Gutteres, heeft staatshoofden en regeringsleiders, leiders uit de financiële en zakenwereld, en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties opgeroepen om op 23 september bijeen te komen in de zetel van de VN in New York voor een klimaattop. Doel van deze top was het officieel vaststellen van alle door lidstaten bij het Akkoord van Parijs gedane beloften hun uitstoot van broeikasgassen terug te brengen.

De inzet

In het jongste rapport van het IPCC (Intergovern-mental Panel on Climate Change), dat op 25 september officieel is gepresenteerd in Monaco, wordt voorzien dat 280 miljoen mensen hun woonstee zullen moeten verlaten vanwege de stijging van de zeespiegel. En dat dan nog op voorwaarde dat we erin slagen de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Deze klimaatvluchtelingen zijn niet alleen afkomstig van de eilandstaten maar ook uit kustgebieden, en dan vooral uit steden: 570 kuststeden worden bedreigd door een stijging van de zeespiegel met ten minste een halve meter, volgens het rapport ‘The Future We Don’t Want’. Onder die steden ook New York, Jakarta en Dar es Salaam. En de stijging van de zeespiegel bedreigt niet alleen eilanden en kustgebieden maar ook bijzondere ecosystemen, zoals mangrovebossen. Daarnaast zullen bouwland en drinkwaterreserves verzilten en zal de stijging de bodemerosie versnellen.

Het boegbeeld

De Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg gaf vrijdag 13 september voor het Witte Huis in Washington het startsein voor een reeks manifestaties in aanloop naar de top, een mobilisering waarvan zij de spil is. Amnesty International reikte haar drie dagen later een prijs uit, en ook werd ze uitgenodigd in het Amerikaanse Congres. Op vrijdag 20 september was er opnieuw een ‘schoolstaking voor het klimaat’. Het stadsbestuur van New York gaf op voorhand de leerlingen van 1700 scholen toestemming daaraan deel te nemen.

De mobilisatie

170 persagentschappen, kranten, internetsites, radio- en televisiezenders van over de hele wereld, die samen een bereik hebben van enkele honderden miljoenen mensen, nemen deel aan het project Covering Climate Now. Dit project wordt geleid door het tijdschrift Columbia Journalism Review en het Amerikaanse weekblad The Nation. Deelnemende publicaties verplichten zich‘de media-aandacht voor de klimaatcrisis te versterken’.