360 | Amsterdam

Richard Wagners operavierluik Der Ring des Nibelungen is al lang ten einde. De aarde is in een apocalyps ten onder gegaan, maar de toekomst bestaat nog. Over wat komen gaat en welke waarden universeel beschermd moeten worden, gaat de Nexus-conferentie op 10 november in de Nationale Opera: wie of wat zal ons regeren? 

Het blijft natuurlijk de vraag of de componist gelijk had in zijn hoopvolle overtuiging dat elke volgende beschaving beschaafder zal zijn dan de vorige en een nieuwe wereldorde pas kan aanbreken als de oude is verdwenen. De godenwereld mag in dit tijdperk minder present zijn dan in de negentiende eeuw, het wagneriaanse Walhalla, waarin de superrijken een goddelijk en genotzuchtig leven leiden en zich weinig aantrekken van de massa noch zich bekommeren om de natuur, klinkt op z’n zachtst gezegd behoorlijk anno nu.

Het zal vast historicus Maarten van Rossem zijn geweest die beweerde dat we van de geschiedenis niks leren. Anders zouden we ondertussen toch in vrijwel perfecte samen-levingen leven? En waren oude demonen als vreemdelingenhaat, antisemitisme en fascisme toch allang naar de Götterdämmerung verbannen?

In het algemeen geldt dat we stekeblind de toekomst in struikelen. Kennis van het verleden helpt daar niet veel bij, ja, misschien een inzicht hier en daar om beleid op te baseren.

Laten we dan in ieder geval van de toekomst iets op proberen te steken

Laten we dan in ieder geval van de toekomst iets op proberen te steken, en in het tijdperk van de digitale technologie en kunstmatige intelligentie het recht op menselijke waarden en gelijkheid in de gaten houden, in plaats van ten prooi te vallen aan het neoliberalisme waarin alles wordt ingezet op efficiëntie en optimale winst. Zo zou volgens AI-goeroe Ben Goertzel technologie niet vanuit één gezichtspunt (Google) ontwikkeld moeten worden, zoals nu het geval is. Dat geeft een vertekend beeld van de mondiale diversiteit. Als voorbeeld geeft hij de moeite die het algoritme van Google heeft bij het herkennen van Afro-Amerikanen.

Technologie dient, stelt Goertzel, gericht te zijn op het algemeen welzijn van iedereen. Algoritmes moeten daarom worden ontwikkeld door een breed scala aan mensen met verschillende achtergronden, kennis en interesses.

Wellicht stevenen we dan af op een beschaafdere beschaving, maestro.