Neue Zürcher Zeitung | Zürich

Het Zwitserse bedrijf SICPA is al meer dan zeventig jaar de leverancier van veiligheidsinkt voor het merendeel van de bankbiljetten in de wereld. Werk genoeg. De productie van geld groeit nog steeds met 4 procent per jaar.

In het westen van Zwitserland kleurt een nagenoeg onbekend bedrijf de bankbiljetten van deze wereld. Naar aanleiding van de afsluiting van de negende Zwitserse bankbiljettenserie gunt de wereldmarktleider op het gebied van veiligheidskleuren ons een kijkje achter de schermen.

Wat zit er verborgen achter die muren? Een commandocentrale van het leger, de goudvoorraden van de Zwitserse republiek, of is het soms een gevangenis voor zware criminelen? Dat soort vragen komt boven bij wie het Zwitserse productiebedrijf van SICPA binnen wil en zich daarvoor aan strenge veiligheidsmaatregelen moet onderwerpen. Het antwoord klinkt op het eerste gezicht niet echt spectaculair. Want op het fabrieksterrein in Chavornay (kanton Vaud) wordt alleen kleur gemaakt. Waarom dan die hoge hekken, de vele veiligheidssluizen en de bescheiden, zo niet volledig afwezige bedrijfscommunicatie? Nou, hier wordt niet zomaar kleur gemaakt, maar de kleur van geld.

Een verborgen kampioen

SICPA is wat gewoonlijk een hidden champion wordt genoemd: een betrekkelijk onbekend bedrijf dat het in zijn branche tot marktleider heeft geschopt. Meer dan de helft van alle bankbiljetten in de wereld wordt, zo zegt het bedrijf, bedrukt met de veiligheidskleuren van SICPA. Het attribuut ‘hidden’ is ook in specifieke zin van toepassing. Want niet opgemerkt worden is een kerncompetentie van dit bedrijf – en niet alleen omdat het daar zelf voor kiest. Ook zijn afnemers, vooral centrale banken, hechten aan discretie. Ze verplichten SICPA gegevens over zakenrelaties of leveranties geheim te houden.

Al even ongewoon is het dat voor één keer de deuren van het bedrijf opengaan voor een journalist. De aanleiding is het nieuwe bankbiljet van 100 frank dat op dinsdag 3 september 2019 door de Zwitserse Nationale Bank (SNB) is gepresenteerd. Met deze presentatie wordt de negende bankbiljettenserie afgesloten. Van alle coupures is de nieuwe kledij nu bekend. De productie van de nieuwe serie komt in Zwitserland vooral voor rekening van drie firma’s: ten eerste Orell Füssli Sicherheitsdruck, dat de biljetten drukt, ten tweede Landqart AG, de fabrikant van een papiersoort die bestaat uit twee lagen met een kern van polymeer, en ten slotte – vaak vergeten – SICPA, de leverancier van de drukinkt.