360 | Amsterdam

360 kiest een aantal door de buitenlandse pers beschreven concerten, voorstellingen, boeken, films en exposities die naar Nederland of België komen.

© Jean-François Millet, De arenleessters (1857).

BEELDENDE KUNST | Zaaier met verbluffend rijke oogst

Negentiende-eeuwse schilder Millet krijgt eindelijk internationale erkenning

Het angelus, De zaaier of De arenleessters behoren tot de grootste schilderwerken uit de negentiende eeuw, terwijl de maker aanvankelijk niet op waarde werd geschat. Dat komt omdat er over Jean-François Millet (1814-1875) zeker in eigen land nogal wat misverstanden bestonden, schrijft Emmanuel Daydé in het Franse tijdschrift Art Absolument.

Critici uit zijn tijd gingen er volgens Daydé van uit dat Millet het opnam voor arbeiders en boeren, waardoor zijn schilderijen als radicaal en pamflettistisch werden beschouwd. ‘Decennia later waren het de modernisten die niets moesten hebben van zijn getrouwe weergave van alledaagse, agrarische tafrelen.’

Inmiddels is het beeld rechtgezet: in 2017 kreeg Millet een grote tentoonstelling in het Palais des Beaux Arts in Lille. Daar lag het accent op zijn populariteit in Japan en vooral de VS, waar zijn werk een grote inspiratiebron vormde voor bijvoorbeeld fotografe Dorothea Lange, kunstenaar Banksy en filmmaker Terrence Malick. Zij maakten gretig gebruik van Millets composities, kadrering en lichtval. ‘Niet omdat ze Millet voor een etnograaf of fotograaf hielden, maar vooral voor een realist in de meest pure vorm,’ zegt criticus Pierre Carrey in Libération.

Clare Bucknell van Apollo. The International Art Magazine is vol lof over de manier waarop Millet de komende maanden eer wordt gedaan in het Amsterdamse Van Gogh Museum. Door zijn belangrijkste werken naast die van andere grootheden te hangen en letterlijk in perspectief te plaatsen. ‘Zo wordt duidelijk welke enorme invloed hij zowel politiek als artistiek heeft uitgeoefend op grote kunstenaars die na hem zijn gekomen. Of ze nu Van Gogh heetten, Dalí, Cézanne, Monet of Picasso.’ Volgens Bucknell moet Van Gogh veel beelden van Millet hebben nagetekend vóór hij met De Aardappeleters zijn eerste grote doek kon schilderen.

De tentoonstelling Jean-François Millet, Zaaier van Moderne Kunst, is tot 12 januari 2020 te zien in het Van Gogh Museum in Amsterdam.