The Daily Telegraph  / Página/12 / 360

De Franse econoom Thomas Piketty heeft onlangs een nieuw boek gepubliceerd waarin hij maatregelen voorstelt om het huidige kapitalistische systeem te hervormen. Zijn deze maatregelen onvermijdelijk, of onverantwoord?

JA

Van Thomas Piketty, auteur van Le Capital au XXIe Siècle, het invloedrijkste boek over economie van het afgelopen decennium, verscheen onlangs in Frankrijk een nieuw boek. In het lijvige Capital et Idéologie gaat de Franse econoom nog een stapje verder dan in het vorige. Zonder twijfel zal ook dit werk weer veel invloed hebben – maar als de effecten ook maar een beetje lijken op die van het vorige, zal het boek ook veel kwaad aanrichten.

De centrale these van zijn eersteling was dat ongelijkheid niet toevallig tot stand komt, maar een wezenskenmerk is van het kapitalisme. Weliswaar daalde de ongelijkheid tussen de jaren dertig en zeventig van de twintigste eeuw tijdelijk, als gevolg van speciale omstandigheden, maar sindsdien stijgt die weer gestaag. Alleen hoge belastingen op vermogen en actief ingrijpen van regeringen kunnen dat proces keren.

In zijn nieuwe boek voert Piketty deze argumentatie een stap verder. Vanuit een analyse van de ideologieën waarmee ongelijkheid gerechtvaardigd wordt, komt hij tot nog extremere voorstellen voor manieren om er iets aan te doen. Het is tijd om ‘het kapitalisme achter ons te laten’, zei hij in een interview.

Het is tijd om ‘het kapitalisme achter ons te laten’, zei hij in een interview