Foreign Policy | Washington D.C.

Er is geen rat meer te bekennen in de Canadese provincie Alberta (4,3 miljoen inwoners) – afgezien van het handjevol ongelukkige knaagdieren dat toch nog de killing zone weet te bereiken. De met gif en jachtgeweren uitgeruste rattenwacht voert sinds 1950 een onverbiddelijk beleid van uitzetting en vernietiging.

Langs de grens tussen de Canadese provincie Alberta en de naastgelegen provincie Saskatchewan loopt een strook van 25 kilometer waar de rattenwacht patrouilleert. Een team van acht mensen, gewapend met gif en jachtgeweren, speurt dagelijks naar tekenen van binnendringende knaagdieren.

De rattenwacht controleert meer dan drieduizend boerderijen per jaar, maar er wordt vrijwel nooit een rat gesignaleerd. Hoewel Alberta 4,3 miljoen inwoners heeft en een oppervlakte van zo’n 700 duizend vierkante kilometer, heeft de provincie geen ratten – afgezien van het handjevol dat jaarlijks de killing zone weet binnen te dringen. Sinds 1950 geldt er een streng beleid van uitzetting en vernietiging, waardoor de provincie blijft verstoken van ratten. Nergens anders ter wereld wordt dit succes geëvenaard; de enige andere rattenvrije gebieden zijn geïsoleerde eilanden zoals het afgelegen Zuid-Georgia, dat onder de Britse kroon valt.

Een poster van de Alberta Department of Public Health uit 1948. Het is in Alberta verboden om een rat als huisdier te houden. © Provincial Archives of Alberta