Radio Farda | Praag

Na veertig jaar Islamitische Republiek zijn de autoriteiten er nog niet in geslaagd vrouwen te verplichten tot het dragen van een sluier.

De laatste maanden ziet het Iraanse regime er strenger op toe dat vrouwen een sluier dragen. In een islamitische republiek waar corruptie, discriminatie en criminaliteit hoogtij vieren als gevolg van het slechte en chaotische economische en politieke beleid, is de hijab het enige element dat de islamitische schijn van het regime nog ophoudt.

Tot de initiatieven die zijn genomen om de – arbitraire – regels voor het dragen van een sluier te laten naleven, behoren het versterken van de gelederen van de zedenbrigade die vrouwen die deze regels niet in acht nemen arresteert en bestraft, het nemen van repressieve maatregelen tegen vrouwen die ‘te korte’ mantels dragen en het waarschuwen van chauffeurs die vrouwen in overtreding vervoeren. Het metrobedrijf van Teheran controleert ook strenger op het dragen van sluiers in zijn wagons.

De politie van haar kant zet burgers aan tot het doorgeven van het signalement van vrouwen die in gebreke blijven. Op sociale netwerken spreken velen de vrees uit dat deze maatregelen alleen maar bijdragen tot de versplintering van de Iraanse maatschappij, waarin toch al een riskante tweedeling is ontstaan doordat het politieke regime alle macht en rijkdom van het land toespeelt aan religieuze hoogwaardigheidsbekleders, militairen en invloedrijke zakenlieden, en totaal geen oog heeft voor de noden van het grootste deel van de bevolking.

De vrouwen die door de zedenbrigade worden opgeroepen lopen over het algemeen een gevangenisstraf op of een contant te betalen boete, maar voor bepaalde ‘overtredingen’ kunnen ze ook zweepslagen krijgen. Volgens persbureau IRNA zijn alleen al in de provincie Gilan 66.000 vrouwen via hun mobiele telefoon naar een politiebureau ontboden. In Teheran zijn 300.000 sms-berichten aan vrouwen verstuurd.

Dit zijn maar enkele voorbeelden van de soms irrationele maatregelen die het regime treft tegen vrouwen die zich hebben schuldig gemaakt aan het zogeheten ‘slecht dragen van de sluier’. Waarom zijn de autoriteiten zo geobsedeerd door het idee dat vrouwen zich moeten ‘bedekken’?

Macht

De verklaringen die Iraniërs op sociale netwerken en op straat geven, zijn soms met elkaar in tegenspraak. Volgens sommigen is het omdat de regering weet dat ze wat haar nucleaire programma’s betreft uiteindelijk zal moeten dansen naar de pijpen van de Verenigde Staten, en wil ze nu nog even haar tanden laten zien aan het volk.

Anderen denken daarentegen dat de regering weliswaar in staat is het Westen het hoofd te bieden, maar dat ze vreest dat de economische sancties tot oproer zullen leiden en dat ze de Iraniërs van dat idee wil afbrengen door zich zo inflexibel op te stellen tegenover vrouwen.