360 | Amsterdam

Welke wereldwijde gebeurtenissen staan ons het komende jaar te wachten?

Januari

Privacywet
De California Consumer Privacy Act (CCPA) wordt van kracht en legt het verzamelen, gebruiken en delen van persoonlijke informatie door bedrijven aan banden. De CCPA zal net als de Europese AVG een wereldwijde impact hebben, want het is voor bedrijven gemakkelijker om de wet op iedereen toe te passen, dan louter op klanten in Californië.

Verkiezingen Taiwan
Taiwan houdt presidents- en parlementsverkiezingen op 11 januari. Volgens waarnemers is zittend president Tsai Ing-wen favoriet. De betrekkingen tussen Taipei en Beijing zijn verslechterd sinds Tsai, lid van de China-sceptische Democratische Progressieve Partij, in 2016 aantrad.

Jaar van de Rat
Op zaterdag 25 januari begint het Chinese nieuwjaar en volgens de twaalfjarige Chinese cyclus van de dierenriem is dit het Jaar van de Rat, met als kenmerken ondernemingszin, zuinigheid en ijver. Aangezien dit jaar ook het laatste is in de cyclus van de vijf elementen (water, hout, vuur, aarde, metaal) is 2020 het jaar van de Metaal Rat.