360 | Amsterdam

De Peruaanse schrijver Jaime Bayly noemt bomen superieur, kalm en onverzettelijk. Herman Hesse schrijft over machtige predikers. En wetenschappers discussiëren over de vraag of bomen rechts of links zijn. We zijn gewend bomen wijsheid en zelfs persoonlijkheid toe te kennen, en toch is het begrip boomintelligentie, in de westerse wereld althans, nieuw. Evenals boomemoties, en boomstress.

We gaan ervan uit dat bomen goedaardige schepsels zijn zonder intelligentie, omdat ze zich niet zoals wij gedragen. Maar in het ‘wood wide web’ gebeurt van alles waar we geen weet van hebben. – © Unsplash