360 | Amsterdam

Het is moeilijk voor te stellen dat in deze wereld met een recordaantal van bijna 71 miljoen op drift geraakte burgers er naast een vluchtelingencrisis tegelijkertijd een waarachtige voortplantingscrisis bestaat. En toch is het zo.

Al tientallen jaren worden er minder kinderen geboren. Hoezeer ook het beeld wordt geschapen dat Europese landen de meeste vluchtelingen moeten opnemen, zijn de grootste gastlanden in werkelijkheid Turkije, Pakistan, Oeganda, Soedan en Libanon. Sterker nog, het overgrote deel dat huis en haard moest verlaten – iets meer dan 41 miljoen – zijn mensen die in hun eigen land op de vlucht zijn geslagen en daar ook worden opgevangen. En hoezeer er ook gedacht mag worden dat het Europese continent ‘vol’ is, noemt de gemeente Fermoselle zich de hoofdstad van het lege Spanje met net zoveel wethouders als er kinderen staan ingeschreven: vijf namelijk. De laatste twee jaar werd er geen een kind geboren, nul.

Ook Rusland, Hongarije, Zweden, Duitsland en Frankrijk weten van gekkigheid niet meer hoe ze hun vrouwelijke ingezetenen naar het kraambed kunnen lokken. Gratis ivf. Geld toe. Het kan niet op. In Denemarken, je zou er als jonge ouder een moord voor plegen, is twaalf maanden doorbetaald ouderverlof nog geen prikkel om aan gezinsuitbreiding te beginnen. Sociologe Anna Louie Sussman wijst slechte zowel als uitstekende sociale en economische omstandigheden aan als spelbreker bij gezinsuitbreiding. Welvaart spoort aan tot individualisme. En bij gebrek aan middelen doemt een onzekere toekomst op. Hoe het ook zit, er worden nog steeds te weinig baby’s geboren worden in het Scandinavische land, dat er alles aan doet om de bevolkingsgroei op peil te brengen. Als het maar niet met asielzoekende aanwas hoeft. De Deense premier Mette Frederiksen zei vrijwel direct na haar intrede immigratie zo veel mogelijk te willen inperken.

Wie snapt het nog? Baby’s genoeg, maar blijkbaar gaat het om ‘eigen baby’s eerst’ en verhelpt immigratie uit over-bevolkte landen de vergrijzing niet. Om de leeftijdsopbouw stabiel te houden, rekende het Nederlands interdisciplinair demografisch instituut,  zou Nederland er in 2025 27 miljoen inwoners bij moeten hebben. Dan is gewone voortplanting handiger. Maar om daartoe te worden aangezet, zocht een groep wetenschappers van de Kansas University uit, is er juist een economische crisis nodig die mannen onzeker maakt over hun toekomst, waardoor ze hun genen willen verspreiden om uitsterven te voorkomen.

Katrien Gottlieb
gottlieb@360international.nl