Computer Bild | Hamburg

Steeds meer landen begrenzen de toegang tot het vrije en open internet voor hun burgers. Ook Rusland verschanst zich, in navolging van China, achter de eigen digitale grenzen.

Midnight Moment van Rafaël Roozendaal op Times Square in New York. – © Michael Wells

Het internet is van oudsher een vrijplaats – met alle voor- en nadelen van dien: zo zijn er naast de mogelijkheid van vrije meningsuiting ook delen waarop het recht geen grip heeft en drugshandel en terroristische netwerken zich vrijelijk bewegen. Omdat het internet niet alleen een reusachtige economische factor, maar ook een politiek slagveld is geworden, willen steeds meer landen zich ervan afkoppelen en hun eigen netwerk opbouwen. Zo ook Rusland. Met de ondertekening van een nieuwe wet door president Poetin zijn op 1 november 2019 de voorbereidingen hiervoor van start gegaan.

De Russen spreken van een ‘soeverein internet’. Het ‘RuNet’ moet het Moskou mogelijk maken om het internet via servers in eigen land te loodsen en daarmee af te koppelen van de rest van de wereld. Officieel heet het dat de Russen zich technisch onafhankelijk willen maken van de tot nog toe door de VS gedomineerde structuren van het internet. Zo zouden ze zich beter kunnen wapenen tegen mogelijke cyberaanvallen en algemene uitval.