La Repubblica | Rome

Voor Italië is ‘het donkerste uur’ aangebroken. Premier Conte overdreef dus niet toen hij in herinnering riep hoe Churchill het Britse volk in 1940 vroeg een extreem offer te brengen teneinde het monster van het nazisme te stoppen.

We voeren nu weer een nieuwe oorlog, tegen een andere vijand. Maar het donkerste uur is toch gekomen. De dreiging van het coronavirus is ernstig, actueel en reëel, en raakt niet langer slechts één regio.

De hele natie is nu een ‘rode zone’. Het zijn niet langer veertien provincies, maar een heel land dat in quarantaine is geplaatst. ‘We moeten allemaal iets opgeven voor het welzijn van Italië’: deze zoveelste aankondiging van de premier, aan het einde van een dramatische dag wat betreft het aantal ziektegevallen en de economie, werd verwacht en al bijna als vanzelfsprekend beschouwd.

Sinds het sensationele decreet waarin de afsluiting van het rijkste macrogebied van Europa werd verordonneerd, het vruchtbare Lombardije dat in zijn eentje verantwoordelijk is voor een kwart van het Italiaanse bbp, overheerste het gevoel dat alles wat het land tot dusver had ingezet om de noodsituatie het hoofd te bieden, niet langer afdoende was.

Een spandoek aan een balkon in de Italiaanse stad Verona. Italië is na China het hards getroffen door het coronavirus. – © Maurilio Boldrini / IPP