The Daily Telegraph / The Guardian / 360

De Britse regering wil haar migratiebeleid vanaf 1 januari 2021 aanscherpen door een puntensysteem in te voeren waarmee geschoolde arbeiders worden bevoordeeld. Het plan verdeelt de pers.

JA

De regering heeft de eerste grote post-Brexit-beslissing genomen: de overschakeling op een immigratiestelsel gebaseerd op punten. Als je een Engelssprekende softwareontwikkelaar uit Maleisië bent, mag je komen. Ben je een Bulgaarse steigerbouwer? Dan waarschijnlijk niet. Natuurlijk levert dat voor bepaalde bedrijfstakken problemen op. Bedrijven die afhankelijk zijn van ongeschoolde arbeiders krijgen het zwaar.

Maar, zoals we bij de Thatcher-revolutie van de jaren tachtig hebben gezien: soms is de pijn de moeite waard, als die op de middellange termijn winst oplevert. Het beperken van laaggeschoolde immigratie kan de economie ten goede veranderen. Waarom? Omdat het bedrijfstakken met meer productie en hogere lonen de overhand krijgen.

Het bewijs is te zien in landen waar dit al is geprobeerd. Volgens cijfers van de OESO is in alle grote landen met een puntensysteem de productiviteit per werknemer harder gegroeid dan in het Verenigd Koninkrijk. Neem je 2010 als 100, dan is het bbp per werknemer in Australië gestegen tot 110, in Canada tot 107 en in het VK maar tot 102 (het OESO-gemiddelde is 106). Onze productiviteit is de afgelopen tien jaar nauwelijks gegroeid.

Een puntensysteem is niet hetzelfde als het beperken van immigratie. Het betekent zelfs dat er wél veel mensen het land binnenkomen. Zo heeft Australië een netto immigratiecijfer van 8,6 mensen per 1000 inwoners, een van de hoogste in de ontwikkelde wereld en bijna twee keer zo hoog als het Britse cijfer van 4 per 1000. Met 7,1 per 1000 heeft ook Canada een hoog immigratiecijfer; dat van Nieuw-Zeeland ligt ongeveer op dezelfde hoogte als dat van het VK. Het belangrijkste verschil is niet dat die landen veel mensen toelaten. Wel dat ze zorgvuldiger uitkiezen wie ze willen hebben.

Een puntensysteem is niet hetzelfde als het beperken van immigratie