The New York Times  | New York  

President Trump en vooraanstaande zakenmensen vragen zich steeds meer af of het wel verstandig is de Amerikaanse economie nog langer op slot te houden – wat al miljoenen mensen hun baan heeft gekost – om de verspreiding van de coronaepidemie te beteugelen.

‘Onze mensen willen weer aan het werk,’ twitterde Trump enkele weken geleden, en hij voegde eraan toe: ‘HET MIDDEL MAG NIET (veel) ERGER ZIJN DAN DE KWAAL!’

In wezen sneed hij een kwestie aan waarmee economen al lange tijd worstelen: hoe kan een samenleving een compromis vinden tussen economische en fysieke gezondheid?

‘Dit is een kosten-batenanalyse die economen moeten maken,’ zegt Walter Scheidel, als economisch historicus verbonden aan Stanford University. ‘Waarom zet niemand de economische kosten van een shutdown van een maand of een jaar af tegen het aantal geredde levens? Daar is de beroepsgroep uitstekend toe in staat. Maar men aarzelt om zijn nek uit te steken.’

Sommige economen die de huidige restricties op economische activiteit willen opheffen, zeggen dat gouverneurs en zelfs de regering-Trump zich onvoldoende hebben verdiept in de kosten en baten van die restricties.

Streetart in New York. – © Unsplash