La Libre Belgique  | Brussel

Jongeren ondergaan de lockdown met gezonde tegenzin, terwijl juist het tegenovergestelde goed voor hen is, volgens deze Belgische filosoof. ‘Op die leeftijd ervaar je in de ogen van de ander wie je werkelijk bent.’

Een jaar geleden gingen jongeren massaal de straat op om een ander klimaatbeleid te eisen, en meteen ook een ander model van onze samenleving. Vandaag zitten ze thuis, net als iedereen, maar op een leeftijd dat dat veel zwaarder te verteren is dan voor ouderen. Als je altijd een rijk sociaal leven hebt gehad is het geen zware opgave om je vrienden even wat minder te zien of geen nieuwe mensen te ontmoeten. Het is een gemis natuurlijk, maar voor je toekomst maakt het niet uit.

Zit je qua leeftijd echter tussen het einde van de puberteit en het begin van je werkende leven, dan is zo’n situatie oneindig veel pijnlijker. Zonder twijfel is dat de leeftijdsfase waarin de ander het allerbelangrijkste voor je is. Niet je moeder, je vader, je familieleden of je vriendjes van vroeger. Nee, een onbekende, iemand die je bij toeval ontmoet en die je een nieuwe wereld leert kennen, iemand die staat voor iets nieuws. Op die leeftijd ervaar je in de ogen van de ander wie je werkelijk bent. Pas in de armen van een ander ontdek je wat je waard bent en waar je van houdt. Soms doe je in een paar maanden genoeg ervaring op om je hele verdere leven op te teren.

Dit alles is dit voorjaar, waarin de natuur blaakt van levenslust, stil komen te staan. Jongeren die altijd te horen kregen ‘kom toch eens achter dat scherm vandaan’, zitten nu thuis en kunnen geen kant op. Alles – leren, communiceren, liefhebben en haten – verloopt digitaal. En ze hoopten nog wel zo om, zodra de gelegenheid zich voordeed, deze virtuele wereld te verlaten en het echte leven binnen te stappen. Maar door een onuitsprekelijk wrede ironie zijn ze terug bij af en krijgen te horen dat het echte leven digitaal is, alles daarbuiten levensgevaarlijk. Doodsbang gaan we gemaskerd en met handschoenen aan de deur uit.

Bij jongeren begint nu de betekenis te dagen van de woorden ‘gestolen jeugd’