Baodaozhe (The Reporter)  | Taipei

Massale arrestaties in het democratische kamp en een nieuwe interpretatie van het beginsel ‘Eén land, twee systemen’: net als in 2003, ten tijde van sars, profiteert China van de pandemie om zijn gezag in Hongkong te laten gelden.

In de vroege ochtend van 18 april jongstleden deed de politie van Hongkong een inval in het huis van Jimmy Lai Chee-ying, oprichter van de persgroep Next Digital (die onder meer het zeer populaire onafhankelijke dagblad Apple Daily uitgeeft), om hem te arresteren. Veertien andere leden van het democratische kamp in Hongkong ondergingen hetzelfde lot.

De meeste aandacht van deze arrestaties trok die van Martin Lee Chu-ming (81), door de Hongkongers eerbiedig ‘de Vader van de democratie’ genoemd. Het was voor het eerst in meer dan vijftig jaar strijd voor de democratie dat deze eminente advocaat, die talloze voorvechters van de democratie heeft verdedigd, werd aangehouden.

Reden voor de golf van arrestaties was de deelname van de arrestanten aan verboden betogingen tegen het uitleveringswetsvoorstel van vorig jaar. [Dit voorstel wekte de woede van de Hongkongers, die het als een verzwakking van hun juridische positie ten opzichte van Beijing beschouwden.]

Historische datum

Anders dan de jongere tegenstanders van het wetsvoorstel in Hongkong, die vaak tot het uiterste gaan, zijn deze vertegenwoordigers van het democratische kamp voor het merendeel voorstanders van een democratische hereniging en willen ze alleen maar dat Beijing zich aan de afspraken houdt over een volledig autonome positie van Hongkong volgens het beginsel ‘Eén land, twee systemen’.

De huidige gebeurtenissen bewijzen dat er bijna geen ruimte meer is voor een gematigde benadering, noch in Hongkong, noch in Beijing. We moeten deze golf van protesten dan ook als een symbool zien. Zie hier de tweet van Tim Culpan, schrijver en verslaggever van Bloomberg, die al lange tijd in Taiwan woont: ‘Volgens mij zal 18 april 2020 een historische datum blijven, de dag waarop China niet langer doet alsof het zich op een vreedzame manier wil herenigen met Taiwan. De manier waarop Beijing Hongkong behandelt kan niet los worden gezien van de manier waarop men Taiwan zal willen behandelen.’

De opeenvolgende nieuwsberichten voorspellen inderdaad een ophanden zijnde repressie. Op 13 april hadden de twee Verbindingsbureaus van Hongkong (het bureau dat de banden met Macao onderhoudt en het bureau dat de banden met China onderhoudt) Dennis Kwok van de democratische Civic Party in felle bewoordingen beschuldigd van ‘parlementaire obstructie’; hij zou de verkiezing dwarsbomen van de voorzitter van de commissie die het uitleveringswetsvoorstel door het parlement moet loodsen, en daarmee zijn eed als parlementariër schenden.