360 | Amsterdam

Actuele gebeurtenissen wereldwijd, in woord, beeld en citaat.

© Eyevine / HH

QATAR | Strenge coronastraffen in Qatar

In een poging de snelle verspreiding van het coronavirus te stoppen heeft Qatar het dragen van mondkapjes in het openbaar verplicht gesteld. Die regel geldt ook in circa 50 andere landen, maar nergens ter wereld zijn de straffen bij overtreding zo hoog als in Qatar: mensen zonder mondkapje kunnen een gevangenisstraf tot drie jaar tegemoetzien en een geldboete van 200.000 rials, ruim 50.000 euro.

Dat de autoriteiten van Qatar op scherp staan, is niet zo vreemd, want volgens het ECDC, het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding, is alleen in San Marino en het Vaticaan een hoger infectiepercentage per hoofd van de bevolking geregistreerd. Mogelijk hebben familiebijeenkomsten tijdens de ramadan bijgedragen tot de snelle verspreiding van het virus. Inmiddels zijn restaurants, bioscopen, scholen, winkelcentra en moskeeën gesloten, maar bouwwerkzaamheden, en dan met name alles wat verband houdt met het WK Voetbal 2022, gaan door, met inachtneming van regels voor fysieke afstand en het verplichte mondkapje.

(Le Courier, Parijs)