The Economist | Londen

Kan vrij verkeer tussen landen met een succesvolle corona-aanpak de weg vrijmaken naar economisch herstel? Economisch levert het veel op, maar de gezondheidseisen gooien wellicht roet in het eten.

Het is schrijnend om tijdens deze lockdown onder ogen te moeten zien, maar vorig jaar was de wereld met 4,6 miljard vliegtuigpassagiers mobieler dan ooit. In april van dit jaar was daar niets meer van over: vliegtuigen vervoerden toen nog maar 47 miljoen passagiers. Omgerekend in jaarcijfers betekent dit dat de klok terug is teruggezet naar 1978.

Het nagenoeg stilvallen van reisbewegingen heeft de economische wereldcrisis verergerd, handelsbetrekkingen bemoeilijkt, het bedrijfsleven ondermijnd en de toeristische sector geruïneerd. Geen wonder dat overheden economische banden willen herstellen. Een idee dat aan populariteit wint, is het creëren van ‘reisbubbels’, die landen met een succesvolle aanpak van de coronacrisis onderling verbindt.

Als we deze gedachte concreet uitwerken, blijkt er reden te zijn voor voorzichtig optimisme. The Economist heeft enkele potentiële bubbels geïdentificeerd, goed voor ongeveer 35 procent van het mondiale bbp, 39 procent van alle handel in goederen en diensten en 42 procent van de wereldwijde uitgaven aan toerisme. Het met elkaar verbinden van deze landen gaat echter niet zonder slag of stoot. Het zal hoe dan ook moeilijk zijn de wereldeconomie weer op de rails te krijgen.

Een volledige terugkeer naar de dagen van voor het virus is voorlopig simpelweg ondenkbaar. Veel gezondheidsdeskundigen die eerst hun bedenkingen hadden bij reisbeperkingen, zijn strenge controles als nuttig gaan zien, met name als het gaat om gebieden waar lokale besmettingen net onder controle zijn. ‘Elke infectie van buitenaf kan weer leiden tot een uitbraak,’ zegt Ben Cowling, die als epidemioloog verbonden is aan de Universiteit van Hongkong.

Baltische staten

Een eerste bubbel – tussen Estland, Letland en Litouwen – werd op 15 mei in het leven geroepen. Deze drie Baltische landen behoren tot de succesvolste bestrijders van het virus in Europa. Hun burgers mogen binnen de zone vrij reizen, dus zonder quarantaineverplichting. De volgende bubbel zou er een kunnen zijn tussen Nieuw-Zeeland en het Australische eiland (en tevens deelstaat) Tasmanië, want in beide gebieden is het aantal nieuwe gevallen beperkt gebleven. Daarnaast hebben China en Zuid-Korea een ‘snelle’ toegangsroute voor zakelijke reizigers ingesteld. Cowling verwacht een groot aantal kleine reisbubbels.

Maar evengoed als regionale handelsovereenkomsten efficiënter zijn dan bilaterale akkoorden, is het economisch beter om de bubbels groter te maken. Op grond van een analyse van infectiegegevens verwacht The Economist dat twee grote zones zich als bubbels kunnen lenen. Die zouden de op dit moment gevormde kleinere bubbels kunnen opnemen.