Grist | Seattle

De coronamaatregelen hebben bijgedragen aan de vermindering van CO₂-uitstoot. Toch is dit verre van voldoende om de opwarming van de aarde te keren. Het op jongeren gerichte nieuwsplatform Grist zocht uit waarom de uitstoot nog steeds zo hoog is.

De steden zijn overgenomen door voetgangers, er wordt bijna niet meer gevlogen, voor het eerst in tientallen jaren is de hemel blauw (zelfs boven Los Angeles) en de wereldwijde CO₂-uitstoot is gedaald met… zo’n 5,5 procent.

Nee, wacht – wat? Zelfs nu de hele wereldeconomie praktisch tot stilstand is gekomen en wij allemaal thuiszitten, wijzen de cijfers uit dat de wereld nog steeds hard op weg is om 95 procent van de gebruikelijke jaarlijkse hoeveelheid CO₂ uit te stoten en de aarde zo te blijven opwarmen en de klimaatverandering te blijven aanwakkeren.

Toch zou ook een daling van 5,5 procent de grootste jaarlijkse verandering zijn die ooit is geboekstaafd – groter dan tijdens de kredietcrisis van 2008 of de Tweede Wereldoorlog. Maar je vraagt je af: waar komen al die broeikasgassen dan vandaan? En als het stilleggen van het overgrote deel van alle vliegverkeer en ander vervoer niet genoeg is om de klimaatverandering af te remmen, wat dan wel?

De wereldwijde CO₂-uitstoot zal in 2020 zo’n 5,5 procent lager uitvallen. © Chris Liverani / Unsplash