Vzgliad | Moskou

Nu er een economische crisis aankomt en de olieprijs laag is, wordt de verleiding om te ‘bezuinigen’ op kostbare groene energie groot. Daarom moeten milieubeschermers hoognodig aandringen op een verhoging van de olieprijs, aldus deze Russische site.

Heel lang geleden had ik een oude Amerikaanse auto, een Pontiac. Die was gigantisch, formaat limousine, met stoelen als canapés en een joekel van een motor, en het koude zweet breekt me uit als ik eraan denk hoeveel die auto verbruikte. Hij was gebouwd in de Verenigde Staten in een tijd dat de olie spotgoedkoop was en ‘bezuinigen op brandstof’ zelfs een beetje komisch klonk. Daarna is de brandstofprijs gestegen en moesten Amerikaanse fabrikanten nadenken over zuiniger modellen. En terwijl ze daarover nadachten, stapten de Amerikaanse consumenten massaal over op Japanse merken, die minder dorstig waren.

Nieuwe technologieën, onderzoek, industrie en consumptie vormen een excessieve en ongeëvenaarde belasting voor het ecosysteem van onze planeet. Maar dat betekent niet dat we, om die belasting te verminderen en de interactie tussen mens en natuur meer in balans te brengen, moeten afzien van nieuwe technologieën. Integendeel, we moeten nog innovatievere technologieën ontwikkelen die het milieu en de natuurlijke hulpbronnen meer ontzien. Met het afwijzen van wetenschappelijke vooruitgang en industrialisering en een terugkeer naar de tijd dat we ‘holbewoners’ waren, schieten we niets op.

De mensheid maakt voortdurend dezelfde fases door. Zodra er een nieuw technologisch tijdperk aanbreekt, wordt het milieu op een nieuwe manier onder druk gezet. Vervolgens worden er stukje bij beetje methodes ontwikkeld en technologieën aangewend om deze druk te verminderen en ontstaat er weer een zekere harmonie tussen mens en natuur. Als we terugkeren naar vroeger tijden in plaats van vooruitgang te boeken, lopen we het risico de harmoniseringsetappe over te slaan en een nog grotere ecologische ramp over onszelf af te roepen.