The Independent | Londen

Het jaar 2020 markeert het einde van de groei van ’s werelds belangrijkste economische sector, het toerisme. Een zorgelijk keerpunt voor de economie en werkgelegenheid, schrijft The Independent.

Het toerisme is een belangrijke economische sector. Het lijkt erop dat er dit jaar maar weinig Britten aan de stranden van de Middellandse Zee of elders in Europa te vinden zullen zijn. Ze gaan vast ook niet naar Amerika of Azië. Dat komt gedeeltelijk door het beleid van onze eigen regering, maar de belangrijkste belemmering vormen de mondiale reisbeperkingen. En zelfs wanneer die nog voor de zomer worden verlicht, zullen veel vakantiegangers aarzelen om hun koffers te pakken, uit angst dat er toch weer strengere regels worden afgekondigd waardoor ze niet meer naar huis kunnen.

Toch houden veel mensen tegen de klippen op de moed erin. Zoals de Amerikaanse minister van Financiën zijn landgenoten heeft aangespoord, zullen ook wij binnen onze eigen grenzen vakantie houden: plannen voor buitenlandse reizen komen volgend jaar wel weer.

Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Zonder reservering en betaling vooraf is een overnachting in een hotel, of een tafel in een restaurant voor altijd verloren. Reizen en het toerisme nemen samen 11 procent van het mondiale bbp voor hun rekening en vormen daarmee de belangrijkste economische sector. Ook al kan het binnenlands toerisme in de zomer van 2020 in ieder geval doorgaan, één ding is zeker: er zal zeker de helft minder activiteit zijn.

Dat betekent een inkomstenverlies van minstens 5 procent voor de wereldeconomie. De wereldwijde groei schommelt in goede jaren rond de 4 procent: alleen de toerismesector zal dus al voor krimp zorgen. Dat is zonder enige twijfel een economische catastrofe, maar ook een maatschappelijke: het toerisme biedt heel veel werk aan mensen met lage inkomens. En die catastrofe zal extra hard aankomen in regio’s en landen die sterk afhankelijk zijn van het toerisme. Dus wie wordt er het hardst geraakt?