360 | Amsterdam

Actuele gebeurtenissen wereldwijd, in woord, beeld en citaat.

© Unsplash

ITALIË | Temperatuurstijging in Italië hoger dan elders

Na een periode van schone lucht tijdens de coronacrisis benaderen de vervuilingsniveaus in Italië weer de eerdere, ‘normale’ hoogten, en die zijn zorgwekkend, zo blijkt uit de publicatie van het Jaarboek voor Milieugegevens 2019 door het Italiaanse milieu-instituut Ispra. Volgens dit jaarboek behoren het Middellandse Zeebekken en het Italiaanse schiereiland tot de kwetsbaarste Europese regio’s als het gaat om klimaatverandering. Vergeleken met het klimatologische gemiddelde in de referentieperiode 1961-1990 bedraagt de gemiddelde temperatuurstijging in Italië nu 1,71 °C, en dat is beduidend hoger dan in de rest van de wereld, waar sprake is van een stijging van 0,98 °C. In Italië steeg de temperatuur in elk decennium tussen 1981 en 2018 met 0,38 °C.

Klimaatverandering in de Middellandse Zeeregio treft behalve geïndustrialiseerde landen zoals Italië ook ontwikkelingslanden en zal leiden tot aantasting van de biodiversiteit, aardverschuivingen, overstromingen, vervuiling, droogte en inklinking van de bodem.

(The Vision, Milaan)