360 | Amsterdam

Actuele gebeurtenissen wereldwijd, in woord, beeld en citaat.

Mexico

Wel of geen Frida Kahlo
Kort na haar scheiding in 1940 schilderde Frida Kahlo La mesa herida (De gewonde tafel), een zelfportret met skeletten, monsters en bloed dat van tafel sijpelt. Ze schonk het in 1945 aan de Sovjet-Unie, maar die weigerde de donatie want het betrof ‘decadent’ surrealisme. Na Kahlo’s dood in 1954 maakte het werk deel uit van een reizende expositie door landen achter het IJzeren Gordijn en het werd voor het laatst gezien in Warschau. Vervolgens verdween het spoorloos.

Een Spaanse kunsthandelaar zegt nu de anonieme eigenaar van het verloren gewaande schilderij te vertegenwoordigen. Het zou door niet nader genoemde specialisten geverifieerd zijn en het is te koop voor 40 miljoen euro. Of kopers staan te dringen is nog maar de vraag, want volgens andere experts, waaronder een kunsthistorica die al jarenlang zoekt naar het werk, verschilt het substantieel van het origineel, zowel wat details als wat drager betreft. Kahlo schilderde het volgens haar op hout, het ‘herontdekte’ werk is een schildering op canvas.

(The New York Times, New York)