Reportagen   | Bern

Duizenden gepensioneerde Argentijnen die hun pensioen willen opnemen, verdringen zich overal in het land voor banken en stellen zich daarmee bloot aan het risico van besmetting. Gezien de precaire situatie in de overvolle staatsgevangenissen van Californië worden 3500 gevangenen voortijdig vrijgelaten.

De Filipijnse president Rodrigo Duterte beveelt politie en leger op iedere burger te schieten die weigert zich aan de lockdownregels te houden. Op de La Almudena-begraafplaats in Madrid vinden doorrijbegrafenissen plaats, die tien minuten duren. De Dow Jones beleeft zijn beste week sinds 1938 op hetzelfde moment dat 22 miljoen Amerikanen hun baan verliezen.

Volgens Lufthansa-bestuursvoorzitter Carsten Spohr verliest de luchtvaartmaatschappij ‘zo’n miljoen euro aan liquiditeits-reserves per uur’. De Britse koningin probeert haar onderdanen gerust te stellen tijdens een televisietoespraak, pas de vierde ongeplande uitzending van dien aard tijdens haar 68-jarige bewind. In Düsseldorf wordt de paasmis in een drive-intheater gehouden. De kerkdienst eindigt met een koor van toeters,
terwijl de priester de bijna vijfhonderd aanwezige auto’s zegent. Drie Russisch-orthodoxe priesters in het Russische Belgorod bestrijden het virus van boven, door met iconen en wierook-vaten te zwaaien vanuit een helikopter. 

Santiago de chili

Chili
‘Ik ga nog liever dood dan dat ik thuisblijf,’ vertelt Germán me op een vrijdagmiddag tijdens een lunch in zijn kleine appartement waarvoor hij een vriendin en mij uitnodigde. Hij is genezen van kanker en is vastbesloten om zijn leven te leiden zonder de opgelegde restricties van de coronapandemie, omdat eenzaamheid, het niet kunnen praten, dansen of lachen met de mensen die hij aardig vindt hem meer angst inboezemt. Veel andere Chilenen denken er precies zo over, ondanks de maatregelen die men in Chili vanaf half maart stukje bij beetje heeft geïmplementeerd om de verspreiding van covid-19 af te remmen.

Een aantal mensen kon zijn oren niet geloven, sommigen werden panisch en anderen wantrouwden gewoonweg de adviezen waarop tijdens de pandemie keer op keer werd gehamerd. Het advies ‘Niet de straat op gaan’ wordt halfslachtig opgevolgd in Chili, dat niet alleen te kampen heeft met deze gezondheidscrisis, maar ook te maken heeft met een explosie van sociale protesten, sinds in oktober 2019 miljoenen stedelingen de straat op gingen om hun eisen kracht bij te zetten en zo het openbare leven grotendeels lamlegden. Velen vragen zich af: hoe het nieuwe normaal na te leven waartoe de autoriteiten oproepen? Wij hebben geen idee hoe dat moet.
Johana Idaly Fernández Rincón