Die Zeit | Hamburg

Bij de geactualiseerde versie van Grote verwachtingen, voegde Geert Mak een epiloog toe naar aanleiding van de covid-19 crisis waarin hij beschrijft hoe de wankele solidariteit van de de eeuwwisseling in Europa extra op de proef wordt gesteld. Die Zeit sprak met hem over de toekomst van ons continent.

Grote verwachtingen heet het laatste boek van de Nederlandse schrijver Geert Mak. Zijn eerdere boeken, over zijn woonplaats Amsterdam, de Verenigde Staten en Europa, werden in meer dan twintig talen vertaald en waren zonder uitzondering bestsellers. Grote verwachtingen is het vervolg op In Europa, waarin Mak zich aan een geschiedenis van de twintigste eeuw waagde. Voor dit boek reisde hij opnieuw door Europa om een poging te doen de eerste twintig jaar van deze eeuw te beschrijven.

De Europese Unie lijkt de laatste tijd van de ene crisis in de andere te belanden. Moeten we daardoor pessimistisch worden over de toekomst?

‘De vraag is hoe je die crises beoordeelt. Het kunnen symptomen zijn van een toenemend verval. Tot 2005 heeft de Europese Unie een intensief integratieproces doorgemaakt. Sommige mensen vinden dat daarna een proces van desintegratie is begonnen. Maar je kunt de crises ook als kinderziektes beschouwen. Zo’n groot, historisch project kent ook terugslagen, tot er decennia later een balans ontstaat. De Verenigde Staten moesten er zelfs een burgeroorlog voor doorstaan; na de Onafhankelijkheidsverklaring in 1776 duurde het tot in de twintigste eeuw voordat ze zichzelf werkelijk als een federale eenheid beschouwden. Ook in Europa zijn er op het ogenblik hoopgevende ontwikkelingen.’