Der Spiegel | Hamburg

Geluk is een doel geworden dat elke dag opnieuw het nastreven waard is. Maar wat geluk is, daar bestaan ontelbaar veel voorstellingen van. Deze bijvoorbeeld: ‘Geluk is een kortstondige, positieve afwijking van het individuele tevredenheidsniveau.’

Soms klopt alles gewoon. Je vrienden zitten om tafel, het eten smaakt, de wijn is goed. Maar wanneer alles lijkt te koppen, waarom blijft geluk uitgerekend dán uit?

Ook gebeurt soms het tegendeel. Er wil geen goed gesprek ontstaan, de avond kabbelt maar voort en het wordt weer eens duidelijk dat plezier niet op afroep beschikbaar is.

Dan weet je het weer, je herinnert het je van vroeger: dat de mooiste avonden de avonden zijn die je niet had gepland. Dat er in de keuken werd gedanst, en dat niemand na afloop meer precies kon zeggen hoe dat zo was gekomen. Waaruit bestaat geluk nu eigenlijk?

Voorstellingen van het ware geluk zijn er net zoveel als er mensen op de wereld zijn