Press Corner EU | Brussel

Eurocommissaris Margrethe Vestager stelde eerder dit jaar al een nieuw actieplan op voor digitaal onder- wijs, toen akelig duidelijk werd dat niet alle leerlingen toegang hebben tot onlinelessen. In de speech waarin ze het plan toelicht, zei ze dat er geen digitale en groene transitie mogelijk is zonder dat alle lidstaten in staat worden gesteld wetenschappelijk onderzoek van het hoogste niveau op te zetten.

‘De belangrijkste les van de coronacrisis is dat digitaal onderwijs niet langer als een afzonderlijk eiland moet worden beschouwd, maar als een integraal onderdeel van elke vorm van onderwijs en opleiding.’ Dat zijn niet mijn woorden; ze zijn afkomstig van een docent die feedback gaf tijdens een stakeholdersvergadering. Volgens mij wordt een wezenlijk punt hiermee heel goed verwoord: digitaal onderwijs is inmiddels een integraal onderdeel van onze toekomst. Een uiterst belangrijke zaak.

Twee leerlingen in Turijn volgen onlinelessen op de stoep van hun school uit protest tegen de lockdown in Italië. – © Nicolò Campo / Getty