Aeon | Londen

De huidige neiging om mindfulness te presenteren als wondermiddel voor allerlei moderne kwalen, is volgens auteur Sahanika Ratnayake gevaarlijk. In plaats van alleen maar wat aan de inhoud van ons hoofd knutselen om problemen op te lossen, zouden we moeten uitzoeken waarom we éígenlijk zo ontevreden zijn met ons leven.

Drie jaar geleden, toen ik aan Cambridge bezig was met mijn master filosofie, kon je bijna niet om mindfulness heen. De faculteit Psychiatrie was een grootschalig onderzoek gestart naar de effecten van mindfulness, in samenwerking met de afdeling studiebegeleiding van de universiteit. Het leek wel of iedereen die ik kende daar op de een of andere manier bij betrokken was: of ze volgden een mindfulnesscursus en vulden plichtsgetrouw enquêteformulieren in, of ze zaten net als ik in een controlegroep die geen cursus volgde, maar wel alle opwinding meekreeg. We kwamen bijeen in huizen van onbekenden om op de raarste uren te mediteren, en bespraken vol vuur onze meditatieve ervaringen. Het was een vreemde tijd.

Zelf ben ik opgevoed als boeddhist in Nieuw-Zeeland en Sri Lanka, en ik heb dus de nodige ervaring met meditatie, al had ik me er eigenlijk alleen oppervlakkig mee beziggehouden, net zoals veel ‘katholieken van huis uit’ tegenover hun godsdienst staan. Ik verveelde me te pletter wanneer mijn ouders me als kind meesleurden naar de tempel.

Maar op de universiteit ging ik wel in therapie, om te kunnen omgaan met de spanningen van een academische omgeving. Met mijn achtergrond is het niet verwonderlijk dat ik me aangetrokken voelde tot stromingen of methodes die beïnvloed waren door de boeddhistische filosofie en meditatie, en dus ook tot mindfulness. In de loop der jaren, voor en na dat Cambridge-onderzoek, hebben therapeuten me een heel arsenaal aan mindfulnesstechnieken bijgebracht. Ik heb geleerd om op mijn ademhaling te letten, mijn lichaam na te gaan en de vele verschillende dingen die ik dan voelde op te merken, om te kijken naar het spel van gedachten en emoties in mijn hoofd. Bij die laatste oefening horen vaak visuele beelden: je moet bijvoorbeeld je gedachten en gevoelens voor je zien als wolken in de lucht of bladeren die in een rivier drijven. Een populaire activiteit (al heb ik het zelf nooit geprobeerd) is zelfs het mindful eten van een rozijn, waarbij je je van begin tot eind bewust bent van de zintuigelijke ervaring, tot en met de veranderingen in de structuur van de rozijn en de verschillende smaken en geuren.

Steeds verder vervreemd

Aan het eind van het Cambridge-onderzoek merkte ik dat ik rustiger was geworden, meer ontspannen en dat ik beter in staat was afstand te nemen van al te heftige gevoelens. Mijn ervaringen kwamen overeen met de onderzoeksresultaten, die concludeerden dat geregelde mindfulnessmeditatie stress vermindert en veerkracht geeft. Toch had ik ook last gekregen van gevoelens waar ik niet goed de vinger op kon leggen. Het was of ik mijn eigen emoties en gedachten niet meer begreep. Vond ik het essay dat ik pas had geschreven slecht omdat de redenering niet echt klopte, of was ik alleen maar gespannen vanwege de naderende deadline? Waarom voelde ik me zo tekortschieten? Was dat het bedriegerssyndroom, een depressie of was ik gewoon niet geschikt voor een onderzoek als dit? Ik wist niet of ik bepaalde gevoelens en gedachten simpelweg had om dat ik gespannen was en geneigd om toe te geven aan melodramatische gedachten, of omdat er een goede reden was om die dingen te voelen en te denken. Iets in de mindfulnessoefeningen die ik me had eigen gemaakt, en in de manier waarop die me aanmoedigden om me bewust te zijn van mijn emoties, zorgde ervoor dat ik me steeds verder vervreemd voelde van mezelf en mijn leven.