The New York Times | New York

Echtgenoten van hetzelfde geslacht zijn vaak gelukkiger in hun relatie dan heteroseksuele partners, zo blijkt uit recent onderzoek. Wat is hun geheim?

Het is nu bijna vijf jaar legaal in het hele land, maar het homohuwelijk heeft het heteroseksuele huwelijk nog altijd niet verdrongen. Toch lijkt het erop dat echtparen van verschillende geslachten gelukkiger getrouwd zouden zijn als ze wat vaker een voorbeeld zouden nemen aan tegenhangers van hetzelfde geslacht.

Onderzoekers hebben onlangs drie soorten getrouwde stellen gevraagd – heteroseksueel, homoseksueel en lesbisch – om dagelijks dagboeken bij te houden waarin ze hun huwelijksproblemen en ongemakken vastleggen. Vrouwen in huwelijken van verschillend geslacht rapporteerden de meeste psychische problemen. Mannen in homohuwelijken de laagste. Mannen die met mannen getrouwd zijn en vrouwen en vrouwen zaten daar tussenin, met ongeveer dezelfde mate van problematiek.

Nieuw ideaal

Wat opvalt, zegt hoofdonderzoeker Michael Garcia, is dat eerder onderzoek deed vermoeden dat vrouwen sowieso de meeste relatieproblemen zouden melden. Maar dat bleek alleen op te gaan als ze met een man zijn getrouwd.

Er zijn sterke redenen om aan te nemen dat heteroseksuele huwelijken onderhevig zijn aan meer spanning, miscommunicatie en wrok dan relaties van hetzelfde geslacht. Wat het heteroseksuele huwelijk door de eeuwen heen vooral kenmerkte, is de strakke scheidslijn tussen de rechten en plichten van de betrokkenen.

In sommige gevallen had de man gezag over één vrouw, soms ook over twee of meer. Soms, bijvoorbeeld in veel van de meer dan tachtig samenlevingen waarvan bekend is dat er polyandrie in voorkwam, oefenden verschillende echtgenoten macht uit over één vrouw. Tot in de jaren 1970 was vanaf het moment dat een Amerikaanse vrouw trouwde, haar man de baas over haar seksualiteit, financiën, bezittingen en gedrag.

Tegen die tijd begonnen veel Amerikanen het traditionele huwelijk af te zweren. In de jaren zeventig en tachtig werden vrouwen juridisch gelijkgesteld aan hun echtgenoten en werden de verantwoordelijkheden van echtgenoten door rechtbanken in genderneutrale termen geherdefinieerd. In 1994 was een meerderheid van de Amerikanen tegen geslachtsspecifieke rollen binnen het huwelijk. Gedeelde verantwoordelijkheden waren het nieuwe ideaal.