Bangkok Post | Bangkok

De Chinese regering doet steeds meer moeite om gevluchte burgers in het buitenland te vervolgen. In Thailand zorgt Operatie Vossenjacht voor paniek onder ballingen. ‘Ik dacht dat ik hier veilig zou zijn.’

In een wanhopige poging om aan de autoriteiten te ontkomen, glipte Xi te voet over de grens met Vietnam, helemaal alleen en zonder paspoort. Met zijn bezittingen in een rugzakje gepropt trok hij honderden kilometers door dicht, bergachtig oerwoud naar Hanoi. Maar hij wist dat hij, als democratisch activist, ook daar niet veilig was voor de lange arm van de Chinese regering.

Xi bleef naar het zuiden lopen, ging heimelijk Cambodja binnen, waar hij zijn blik naar het Westen richtte. Eind 2011 kwam hij eindelijk in Bangkok aan, na een zware reis van meer dan drie maanden. ‘Thailand was een vrij en democratisch land, anders dan Vietnam en Cambodja, dus ik dacht dat ik hier wel veilig zou zijn,’ zegt hij.

De viereneenhalfjaar daarna was dat in het algemeen ook zo. Hij wist een betrekkelijk normaal leven in Bangkok op te bouwen, net als tientallen andere Chinese dissidenten in ballingschap en kon zelfs deelnemen aan de herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein zonder de angst gearresteerd te worden. Maar daar is afgelopen jaar verandering in gekomen. ‘Nu zijn we wel bang,’ zegt Xi.

Veilig toevluchtsoord

Het aantal Chinese ballingen in Thailand is de afgelopen tien jaar gestaag gegroeid. Het is onmogelijk vast te stellen hoeveel er precies in het land zijn, maar schattingen lopen uiteen van enkele tientallen tot ruim honderd; Xi denkt dat het aantal inderdaad rond de honderd ligt.

Lange tijd beschouwden dissidenten die uit China vluchtten Thailand als veilig toevluchtsoord. Er lopen duidelijke routes hierheen en daardoor is de reis vanuit China relatief gemakkelijk, zelfs zonder de juiste documenten. Vluchtelingen steken stilletjes de poreuze grenzen over naar Myanmar, Laos of Vietnam en reizen dan door naar Bangkok, waar goedgeorganiseerde netwerken van ballingen en ngo’s ze kunnen helpen om onder te duiken.

Xi vertelt dat Bangkok ook aantrekkelijk is voor vluchtelingen vanwege de sterke aanwezigheid van de VN in de stad. Daardoor zijn middelen beschikbaar om ballingen te beschermen en ze te helpen eventueel een nieuw bestaan op te bouwen in het Westen, nog verder buiten het bereik van Chinese agenten.