Financial Times | Londen

Nu de prijzen maar blijven dalen, en de meeste olie is opgepompt, lijken de dagen van de olie-industrie op de Noordzee geteld.

Het eerste wat Stuart Fraser ziet wanneer hij op zijn werk komt is de reusachtige, hoge vlam die zich achter het raampje van de helikopter in zijn blikveld brandt. De propeller gaat langzamer draaien en de helikopter daalt, weg van de continu brandende gasfakkel boven op het Kittiwake-olieplatform in de Noordzee.

Fraser, een stevige, kalende man van zevenenveertig, met een ontspannen glimlach, wordt uit de helikopter geholpen door de mensen van het olieplatform, waarna hij wordt meegetroond over een metalen trapje naar de prefab onderkomens met neonverlichting, die de komende drie weken zijn thuis zullen zijn.

© Simon Dawson / Bloomberg / Getty Images