La Repubblica | Rome

De Hongaarse premier Viktor Orbán krijgt in het vluchtelingendebat steun uit onverwachte hoek. Ook schrijver György Konrád, het intellectuele geweten van de natie, spreekt zich uit voor het sluiten van de grenzen.

‘Viktor Orbán voert een gevaarlijke, autoritaire politiek, hij holt de democratie uit, doet de scheiding der machten die fundamenteel is voor de rechtsstaat teniet. Maar dat wil niet zeggen dat hij af en toe niet ook goede dingen zegt. De Schengengrens moet beter beschermd worden tegen deze nieuwe tsunami.’ Verbazingwekkend genoeg is het de boven elke verdenking verheven György Konrád, éminence grise en kritisch geweten van de Hongaarse literatuur en tevens dissident, eerst onder de communisten en nu onder de nationaal-conservatieve regering in Boedapest, die een lans breekt voor de premier. 
We horen zijn bittere overwegingen aan in zijn bescheiden maar gezellige flatje in het heuvelachtige Boeda.
Hoe zit dat: u steunt de harde, vaak xenofobe uitspraken van Orbán, die door heel Europa worden veroordeeld?
‘Ik zeg dat er reële problemen bestaan, en dat met name links al een tijdlang niet in staat is gebleken zich daarop te bezinnen en er conclusies uit te trekken.’

Maar de vluchtelingen zijn voor het merendeel hoogopgeleide Syriërs, slachtoffers van een meedogenloze oorlog…
‘Dat is een realiteit, die echter het risico met zich meebrengt dat we overhaaste keuzes maken en verkeerde wegen inslaan. Mevrouw Merkel heeft klare taal gesproken – ook al is dat haar intern op kritiek van haar conservatieve Beierse bondgenoten komen te staan – en daar heeft ze haar redenen voor. Redenen van nationaal economisch belang, dat moge duidelijk zijn: de Duitse economie is zeer sterk, heeft toenemende behoefte aan gekwalificeerde mensen, zoals die migranten, en de Duitsers brengen al jaren minder kinderen voort. Dus zonder gekwalificeerde migranten zullen noch hun economie noch de financierbaarheid van hun welvaart, sociale zekerheid en pensioenstelsel in de toekomst gegarandeerd zijn.’

*Vindt u dat niet een enigszins beperkte visie, gezien de grote hoeveelheden mensen die het slagveld ontvluchten? *Ook in andere Europese landen, zo blijkt uit veel studies, zullen de groei en de sociale zekerheid zonder migranten niet gegarandeerd zijn.
‘De situatie verschilt per geval. Wij Hongaren hebben geen gekwalificeerde Syrische artsen en ingenieurs nodig. Als onze economie groeit, kunnen we de vele etnische Hongaren uit de buurlanden terughalen.’

Hongaarse soldaten bij de grens met Servië kregen van Orbán het bevel om ieder die de grens oversteekt, te arresteren. Hiermee wil hij een einde maken aan de stroom van tot nu toe ruim 160.000 vluchtelingen die het land binnenkwamen.
© Thomas Campean