360 Magazine | Amsterdam

De helft van alle rijkdom is in het bezit van één procent van de wereldbevolking. Maar het goede nieuws is dat die ongelijkheid geen natuurwet is, volgens de economen op de volgende pagina’s van dit dossier. Hun voorstellen – belastinghervormingen, strijd tegen de overheersing door de superrijken, herverdeling van het grondbezit en verbetering van de volksgezondheid – vereisen wel een sterke politieke wil, nationaal en lokaal. Dat bewijst de ervaring in het Amerikaanse stadje Ogden (Utah), waar in vijftien jaar de kloof tussen de bevolkingsgroepen stukken minder diep is geworden.