360 | Amsterdam

Een jubileum is een moment om stil te staan bij verleden én toekomst. Daarom richten we bij ons vierjarig bestaan de blik resoluut naar voren. Hoe ziet de wereld eruit over 25 jaar? Hoe eten we en hoe kleden we ons? Wat voor auto’s rijden we? Doen robots echt al ons werk? En veel belangrijker nog: hoe zit het straks met uw pensioen? Lees het allemaal in ons grote toekomstdossier.